Řidičské oprávnění

HLAVA III

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

 

 • 80

Základní ustanovení

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno.

 • 80a

Skupiny vozidel

(1) Do skupiny

 1. a)AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
 2. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 3. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 4. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 5. b)A1 jsou zařazeny
 6. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 7. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 8. c)A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 9. d)A jsou zařazeny
 10. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 11. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 12. e)B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,
 13. f)B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
 14. nepřevyšující 750 kg,
 15. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
 16. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
 17. g)C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 7500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 18. h)C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 19. i)D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 20. j)D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 21. k)B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg,
 22. l)C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12000 kg, složené
 23. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
 24. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3500 kg,
 25. m)C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 26. n)D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 27. o)D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

(2) Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

 • 81

Rovnocennost řidičských oprávnění

(1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu

 1. a)A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1,
 2. b)A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 3. c)B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1,
 4. d)B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,
 5. e)C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1,
 6. f)D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1,
 7. g)C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E,
 8. h)D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E,
 9. i)C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E,
 10. j)C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D.

(2) Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.

(3) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

(4) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

 • 83

Věk

(1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

 1. a)15 let, jedná-li se o skupinu AM,
 2. b)16 let, jedná-li se o skupinu A1,
 3. c)17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T,
 4. d)18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E,
 5. e)21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E,
 6. f)24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E.

(2) Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

 1. a)věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
 2. b)věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

(3) Osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) lze řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel udělit jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.

(4) Řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A lze udělit rovněž osobě, která nedosáhla věku stanoveného pro příslušnou skupinu vozidel stanoveného v odstavci 1 nebo 2, pokud je tato osoba držitelem výjimky z věku; výjimku z věku udělí ministerstvo osobě, která je držitelem licence motoristického sportovce, na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejího zákonného zástupce. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku uvedeného pro příslušnou skupinu vozidel v odstavci 1 nebo 2 pouze k řízení v rámci sportovní soutěže.

(5) Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení vozidel

 1. a)Ministerstva vnitra používaných policií,
 2. b)Vězeňské služby České republiky,
 3. c)ozbrojených sil České republiky,
 4. d)obecní policie,
 5. e)Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 6. f)celních orgánů,
 7. g)při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

(6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) jeho držitele k řízení

 1. a)v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
 2. b)pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 3. v rozšířeném rozsahu, nebo
 4. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let.
Šití sedel na míru Výkup moto / komisní prodej Příprava na TK Rozvoz moto Půjčení přepravníku na moto Prodej na splátky
Po - Pá: 9:00 - 17:00 / So: 9:00 - 11:00 / Ne: Zavřeno
Kollárova 2085 (Družstevní) 269 01 Rakovník
tel.: 608 709 159

Powered by Quick.CMS